Digitale Ressourcer

Mellemtrin

Hvorfor digitale ressourcer?

Digitale ressourcer tiltaler børn og unge. De føler sig trygge i den digitale verden, hvor der er mulighed for at arbejde alene eller åbne op for kommunikationen med andre. Det digitale univers stilladserer elever med indlæringsvanskeligheder, og materialer som ebøger, online opgaver og værktøjer er lettilgængelige, interaktive og kan nemt tilpasses den enkelte elev. Digitale ressourcer er velegnede til træning af de mundtlige og skriftlige kompetencer, og digitale værktøjer kan berige og facilitere selv det enkle elevprodukt.

Lyd, video, bøger m.m.

Lyt til en podcast

Lav bøger med lyd, tale og skrift 

Sæt lyd på dine billeder og videoer

Opgaver til videoer på YouTube

Video, vejledning og hjemmeside

Lav din egen talende avatar

Gæt en person, et objekt eller et dyr

Skriv og læs bøger

Quizzer

Lav egne jeopardyspil

Ordforrådsopgaver med lyd

Repetitionskonkurrencer

Lav spil på klassen eller som lektie

Lav en festlig quiz

Ordforrådsøvelser 

Musikvideoer som diktat, flere niveauer 

Spil som multiple choice 

Flere ordforrådslinks

Links

Links til online læsesider

Links til online lytteøvelser

Links til grammatiske øvelser