Digitale Ressourcer

Indskoling


Hvorfor digitale ressourcer?

Digitale ressourcer tiltaler de unge. De føler sig trygge i den digitale verden, hvor der er mulighed for at arbejde alene eller åbne op for kommunikationen med andre unge. Det digitale stilladserer elever med indlæringsvanskeligheder og materialer som ebøger, online opgaver og værktøjer er lettilgængelige og interaktive, og de kan nemt tilpasses den enkelte elev. Digitale ressourcer er velegnede til træning af de mundtlige og skriftlige kompetencer og digitale værktøjer kan berige selv et enkelt produkt.

Links

Flere forskellige links

Flere forskellige links til læseøvelser

Flere forskellige links til lytteøvelser

Quiz, bøger, video

Opgaver til videoer på YouTube

Ordforrådsopgaver med lyd

Lav bøger med lyd, tale og skrift

Video, vejledning og hjemmeside