Task og problemløsning


Knee to knee

Færdigheder: Lytte, tale og læse

Kategori: Informationskløft/task

Sted: I klassen

Materialer: Tavle/smartboard

Varighed: 10 - 15 min.


Denne task er velegnet som warm-up i begyndelsen af timen eller som indledning til arbejdet med en ny tekst, film eller i løbet af arbejdet med et tema. Aktiviteten skaber mundtlig aktivitet samt variation i et ensformigt forløb og er velegnet til træning af udvalgte kommunikative strategier. Læreren skriver 10-12 ord på tavlen ud fra et planlagt ordforråd eller skriver ordene direkte af fra den valgte tekst, og aktiviteten kræver derfor minimal forberedelse.

Eleverne sidder to og to, knæ mod knæ. Den ene elev, A, kan se tavlen, den anden elev, B, har ryggen til. A skal nu forklare det første ord, som læreren løbende skriver deroppe, mens B skal gætte ordet. Derefter forklares det næste ord i rækken, efterhånden som læreren skriver nye ord på tavlen.

Når de fleste elever har gættet ordene på tavlen, gennemgår læreren udtalen fælles på klassen, og nu skal B sige små sætninger med de nye ord eller en lignende opgave, der sætter ordforråd ind i en tekstmæssig sammenhæng. Herefter byttes roller.

Ukendt ordforråd springes blot over og forklares senere. Har man fagligt svage elever, så skriv evt., hvad ordene betyder på modersmålet. Kan de ikke sige så meget på engelsk, kan de blot code-switche til et andet sprog.


Variation: Knee to Knee Silent Movie

Man kan variere denne sprogleg i en uendelighed. Aktiviteten kan også anvendes til at genfortælle filmklip uden lyd.

Her placeres eleverne som før knæ til knæ, så kun den ene kan se filmen, og den anden sidder med ryggen til. Filmen vises uden eller næsten uden lyd. A genfortæller handlingen med så mange detaljer som muligt, mens filmen kører. Herefter genfortæller B det, som han/hun forstod af makkerens forklaring. Halvvejs byttes roller og til slut ser man filmklippet fælles på klassen. Denne aktivitet er velegnet som en indledende øvelse til kortfilm, en filmtrailer eller i forbindelse med anslaget til en spillefilm, hvor der er meget handling.