task og problemløsning


Jigsaw Reading 

Færdigheder: Lytte, tale og læse

Kategori: Problemløsning/task

Sted: I klassen eller i en bred gang

Materialer: En tekst m./u. lydklippet i et passende antal strimler. Én strimmel pr. elev

Varighed: 20 - 30 min.

Denne aktivitet fungerer godt som afslutning på en lektion eller som en brain break. 

Formålet er læsning på fødderne, som et alternativ til traditionelt makkerarbejde. Under læsningen skal eleverne søge efter detaljer i deres tekst samt lytte og stille indholdsspørgsmål til deres samtalepartnere for at finde ud af, hvor deres tekststykke passer sammen med de andres. Typiske sætningsindledere og chunks kan med fordel introduceres til brug under legen, som fx "my text says, What about your text, I think our texts are connected, I don't think our texts fit together" osv.

Trin 1: En læsestrimmel udleveres pr. elev, som læser den omhyggeligt og overvejer, hvor afsnittet befinder sig i forhold til resten af teksten. For at stilladsere opgaven kan en lydfil indledningsvis afspilles, eller hele teksten læses højt af læreren.

Trin 2: Eleven går fra person til person og spørger, hvilke afsnit de andre elever er i besiddelse af.

Trin 3: Alle elever danner en cirkel, og eleven, som har indledningen, melder ud, og resten stiller sig i tekstens rette rækkefølge cirklen rundt. Alle hjælper til med at få historien til at passe.

Trin 4: Den samlede historie læses højt, hvor hver elev læser højt fra deres strimmel.

Variation: 

Samme øvelse kan laves uden oplæsning, hvor eleverne skal finde deres plads i en historie blot ud fra læsning af egen strimmel. Dette kræver en historie med et stærkt sammenhængende plot, fx The Jigsaw Mystery: http://urbanlegendsonline.com/jigsaw-mystery/-

Herunder kan du finde links til eksempelopgaver

Unicorn Wings - a jigsaw story