Spil

scrabble

Færdigheder: Lytte, tale og læse

Kategori: Spil

Sted: Inde i klassen

Materialer: Computer og kopiark

Varighed: ca. 15 min.

Deltagere: 2-4

1 spilleplade og bogstavark med ca.100 brikker. Du kan enten skrive på kopiarket her eller udskrive brikker fra denne hjemmeside

Spillet går ud på at danne sammenhængende ord i kryds og tværsform på spillepladen med bogstavbrikker. Spillerne konkurrerer om den højeste pointværdi ved at udnytte deres bogstaver i kombinationer. Den totale pointsum kan fx opgøres udfra antal lagte ord ganget med anvendte bogstavbrikker inden for en given tidsramme.

Alle brikkerne lægges på bordet med bogstavsiden nedad og blandes. Spillerne trækker hver en bogstavbrik. Den spiller, der trækker et bogstav nærmest alfabetets begyndelse, åbner spillet, og brikkerne vendes derefter med bogstavsiden opad, og der spilles videre i urets retning.

1. Den første spiller danner et ord af to eller flere bogstaver og anbringer brikkerne på spillepladen - enten vandret eller lodret - idet midterordet skal dækkes med en af bogstavbrikkerne. Ord anbragt diagonalt på spillepladen er ikke tilladt.

2. Spilleren tæller derefter sine point, og noterer summen på et stykke papir.

3. Hver spiller lægger efter tur ét eller flere bogstaver ned til det allerede dannede ord, således at der dannes nye ord. De bogstaver, der bliver lagt ned under en spillers tur, må kun anbringes i én række, vandret eller lodret. Hvis de samtidig kommer i berøring med bogstaver i tilstødende rækker, skal de danne fuldstændige ord i krydsform med alle disse bogstaver. Spilleren opnår point for alle ord, som bliver dannet eller omdannet ved sit spil.

4. Nye ord kan dannes på følgende måde:

  • Et eller flere bogstaver lægges til et ord eller til bogstaver, der allerede ligger på spillepladen.

  • Ved at anbringe et ord vinkelret på et allerede dannet ord ved brug af et bogstav i dette, eller ved at lægge et bogstav til dette.

  • Ved at anbringe et ord parallelt med et allerede dannet ord, således at alle tilstødende bogstaver også danner fuldstændige ord.

5. Et bogstav, som er lagt ned på planen, kan ikke skiftes ud.

6. Ethvert ord og bøjning af samme, som findes i en engelsk ordbog, er tilladt. Udenlandske ord, egennavne eller ord med apostrof eller bindestreg er ikke tilladt. Deltagerne må kun benytte ordbogen for at kontrollere stavningen af et ord. Ethvert ord kan tages op til diskussion, før næste spiller begynder. Hvis det viser sig, at ordet er ugyldigt, må spilleren tage sine brikker tilbage og mister sin tur.


Scrabble board.pdf