Spil

Indskoling

Tic Tac Toe

Færdigheder: Lytte, tale, og læse

Kategori: Værktøj.

Sted: Inde i klassen

Materialer: En tavle eller lignende

Varighed: 5 - 15 min

Man starter med at tegne en tic tac toe på tavlen. Den kunne f.eks. se sådan ud:

Klassen deles ind i to hold. Det ene hold er X, og det andet hold er 0. Der kommer to elever op til tavlen - en fra hvert hold. Der kan være forskelligt indhold i ens tic tac toe. Se ideer til indhold længere nede på siden. Det hold, der hurtigst får 3 på stribe enten vandret, lodret eller diagonalt i tic tac toen vinder. Når der er afsat 3 X eller O, så flytter man et af tegnene til et nyt sted i tic tac toen. Man kan med fordel bruge magneter som brikker.

  1. Man øver sig i at stave til nogle af flashcardene i klassen. Man sætter flashcardene ind i tic tac toen. En elev fra hver hold kommer op til tavlen. Først får O-holdet lov til at stave til et af billederne. Hvis vedkommende kan det, sættes en O, der hvor billedet er. Den næste elev vælger et andet billede at stave til, og der sættes et X. Sådan fortsætter legen, til et hold har tre på stribe.

2. Man kan lægge flashcardsene ned på gulvet, med billedesiden ned af. En elev fra X-holdet kommer op og trækker et kort. Hvis eleven kan stave til det, så får eleven et kryds i tic tac toen. En elev fra 0-holdet kommer op og gør det samme. Man skal bruge 9 billeder.

3. Man kan skrive 9 farver i tic tac toen. Her kan man bede eleverne nævne 1 ting, der f.eks. er rød. Den kan evt. udvides med en sætning. f.eks. A mailbox is red.

4. Man kan skrive 9 bogstaver i tic tac toen. Her beder man eleverne om, at sige et ord, der begynder med dette bogstav. Den kan udvides med, at man også skal stave til ordet.