leg og bevægelse

Mellemtrin

Word race

Færdigheder: Tale, læse og skrive

Kategori: Leg og bevægelse

Sted: Udenfor eller indenfor med god plads. På en lang gang eller i skolegården på en vindstille dag

Materialer: Ordkort eller tekstforståelsesspørgsmål. Et antal flade kasser eller bokse. Paplåg fra kopipapir er velegnet. Evt. kegler

Varighed: 15 - 20 min.

Denne aktivitet er velegnet til repetition af ordforråd, enten undervejs eller i afslutningen af et forløb.

Eleverne deles i 2-3 hold. Der kan tages tid på aktiviteten, alternativt er den færdig, når der ikke er flere ord i kasserne.

Holdene står på to rækker med en afstand på ca. 5 -10 m fra læreren, som har en antal kasser med ordkort eller blot små papirsedler med det ordforråd, som klassen arbejder med. Nogle ord kan være skrevet på engelsk, andre evt. på dansk.

Så sættes uret, aktiviteten i gang, og de første elever i rækken løber op, trækker en seddel og siger, hvad ordet betyder på engelsk eller dansk. Kan løberen selv ordet, får vedkommende point, og løberen løber tilbage, laver high five - hvorefter den næste sendes af sted. Kan løberen ikke selv sige ordet, tager han eller hun det med tilbage til gruppen, der så kommer med forslag. Herefter kan vedkommende løbe op til læreren og sige ordet og få point osv.

Den gruppe, der kan oversætte eller forklare flest ord, inden tiden er gået, har vundet.

Variation:

Question Race

En lignende variant kan laves med spørgsmål til en læst tekst. Her klippes spørgsmålene blot op i strimler. Ét spørgsmål på hver strimmel, ét sæt strimler pr. hold. Strimlerne lægges i kasserne, og der løbes som forklaret ovenstående. Spørgsmålet læses og besvares til læreren. Kan eleven ikke svare, løber han eller hun tilbage og spørger holdet osv. Spørgsmålene kan med fordel gennemgås fælles til slut.

Nedenfor er forslag til ord, der kan bruges.


Fantasy Word Wall - mellemtrin.pdf

The Fantasy Genre 5. - 7. kl

Guns and Violence Word Wall

Guns and Violence 8. - 10. klasse

The Witch Who Was Afraid of Witches.pdf

The Witch Who Was Afraid of Witches 4. - 6. kl

Paper Towns Word Wall

Paper Towns 8.- 10. klasse