leg og bevægelse

Mellemtrin

Watson's word wall

Færdigheder: Tale og læse

Kategori: Leg, storytellingsaktivitet

Sted: I klassen ved borde

Materialer: Ordkort med nyt eller indlært ordforråd

Varighed: 15 - 30 min.

Denne aktivitet er velegnet til genfortælling af tekst, film, et temaforløb eller et grammatisk område. Her giver den god mulighed for, at læreren kan lytte med og få overblik over, i hvor høj grad eleverne kan sætte ordforråd ind i en relevant sammenhæng. Aktiviteten kan også bruges til at træne mundtligheden i et storytellingscenarie.

Eleverne sættes sammen på hold med 2-4 deltagere på hvert hold. Ordkortene klippes ud, enten af læreren på forhånd, eller af eleverne selv. Gruppen lægger derefter kortene med bagsiden opad. Første spiller vender et ord og siger en relevant sætning, hvori ordet indgår. Det kan være en separat sætning, som relaterer til en genfortælling eller en sætning, som er et led i en fælles historie. Næste spiller vender et kort og siger en sætning med deres ord, eller han/hun fortsætter en fælles historie, hvis det er målet for aktiviteten.

Variation:

Aktivering af ordforråd med et bestemt grammatisk sigte, fx lave en sætning i nutid eller bøje navneord i flertal og lave en grammatik korrekt sætning med ordet.

Nedenfor er forslag til ord, der kan bruges i de forskellige tematiske sammenhænge:

The Witches vocabulary.pdf

The Witches - the Graphic Novel, 5. - 7. klasse

Fantasy Word Wall - mellemtrin.pdf

The Fantasy Genre 5. - 7. kl

Making a Difference Word Wall

Making a Difference, 8. - 10. klasse

Reality TV Word Wall.pdf

Reality TV, 8. - 10. klasse