leg og bevægelse

Mellemtrin

move, freeze and speak up

Færdigheder: Læse og tale

Kategori: Leg og bevægelse

Sted: Udenfor eller indenfor. I klassen på ledig gulvplads

Materialer: Ordkort med indlært ordforråd og god dansemusik.

Varighed: 10 - 20 min.

Denne aktivitet kan bruges som warm-up eller break for at aktivere indlært ordforråd. Formålet kan være at sige en eller flere sætninger med et bestemt ordforråd, genfortælle dele af en tekst eller film ud fra et nøgleord eller lave positive statements om et tema.

Ordforrådet gennemgås på smartboard eller tavle, hvis det ikke er kendt. Typiske sætningsindledere og chunks kan med fordel introduceres til brug under legen. Er formålet at lave statements, kan det være meningsgambitter som fx "In my opinion/mind , I think, I believe that , if you ask me, to me, it seems to me that, I have noticed..."

Ordkortene fordeles jævnt på gulvet med bunden i vejret. Eleverne danser, bevæger sig rundt i mellem kortene. Når musikken stopper, vælges der et kort samt den nærmeste tilgængelige partner, og der laves en udtalelse med udgangspunkt i det trukne ord. Makkeren kommenterer, og derefter er det hans eller hendes tur. Kortene lægges tilbage på gulvet, og musikken fortsætter.

Variation: Aktivering og repetition af kendte begreber inden for et afgrænset emne eller genre, som klassen har arbejdet med.

Herunder er forslag til ordkort til forskellige aktiviteter.

Ordforråd Monsters and Supernatural Beings.pdf

Monster and Super Natural Beings 8. - 10. kl

Billy Elliot ordkort.pdf

Billy Elliot 7. - 10. kl

The BFG ordkort.pdf

The BFG 4. - 6. kl

The Fantasy Genre ordkort.pdf

The Fantasy Genre 6. - 10. Klasse